Toelichting schattingen verschuiving Green Energy Day per maatregel

Raamfolie
Om te berekenen hoeveel de Green Energy Day naar achteren verschuift bij het gebruik van raamfolie, is er gekeken naar het gemiddelde raamoppervlak per huis (20m2). Omdat het een gemiddeld oppervlak betreft, zal er geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten huizen. Aangezien veel huizen al dubbelglas hebben, wordt er gerekend met veertien procent van alle huizen in Nederland. Veertien procent van alle huizen in Nederland (8.125.229, bron CBS) komt uit op 1.137.532 huizen.

Volgens MilieuCentraal bespaart elke 1m2 raamfolie 13 m3 gas per jaar. Dat maakt de totale besparing van raamfolie ongeveer 295 miljoen m3 gas. Deze besparing zorgt ervoor dat de Green Energy Day 7,6 uren naar achteren verschuift.

Dichten naden en kieren
Om de totale energiebesparing van het dichten van naden en kieren te berekenen, zijn de cijfers van MilieuCentraal geraadpleegd. Hieruit blijkt dat hoekwoningen en 2-onder-1-kapwoningen een besparing van 70 m3 gas per jaar hebben. De besparingen voor andere woningtypes zijn gebaseerd op het percentage besparing bij hoekwoningen (6,4%). Met dit percentage is de besparing berekend op basis van het gemiddelde verbruik per huistype. Dit leidt tot een gemiddelde besparing bij appartementen (43 m3 gas), tussenwoningen (60 m3 gas) en vrijstaande woningen (107 m3 gas) bij het dichten van naden en kieren per jaar. De besparingen zijn vermenigvuldigd met het aantal huizen per woningtype, te vinden op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale jaarlijkse besparing met het dichten van naden en kieren is ongeveer 503 miljoen m3 gas, wat resulteert in een verschuiving van de Green Energy Day met 13 uur.

Radiatorfolie
Om de verschuiving van de Green Energy Day te berekenen bij het gebruik van radiatorfolie, is er een schatting gemaakt van de gemiddelde grootte van een radiator (2 m2) en het aantal radiatoren per huis (6) per jaar. Dit geeft een gemiddeld radiatoroppervlak van 12m2 per huis. Gezien we heel Nederland beschouwen, is dit getal vermenigvuldigd met het totale aantal huizen (8.125.229, bron CBS).
Omdat hier gerekend wordt met een gemiddeld huis, wordt er geen onderscheid gemaakt per type huis. Volgens MilieuCentraal bespaart 1 m² radiatorfolie 10 m³ gas per jaar. Dat maakt een totale besparing van ongeveer 975 miljoen m3 gas. Deze besparing maakt dat Green Energy Day 25,3 uren opschuift.

(Spouw)muurisolatie
Volgens MilieuCentraal levert (spouw)muurisolatie een energiebesparing op voor tussenwoningen (180 m3 gas), hoekhuizen (440 m3 gas), 2-onder-1-kapwoningen (410 m3 gas) en vrijstaande woningen (600 m3 gas) per jaar. Op basis van deze cijfers is een aangenomen dat de besparing voor appartementen 130 m3 gas per jaar is. De besparingen zijn allemaal vermenigvuldigd met het aantal huizen per woningtype, te vinden op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit maakte een totale besparing van ongeveer 1,7 miljard m3 gas. Deze besparing leidt tot de verschuiving van de Green Energy Day met 1,9 dagen.

Isolatieglas HR ++
Om de totale energiebesparing van isolatieglas HR++ te berekenen, zijn de cijfers van MilieuCentraal geraadpleegd. Daaruit blijkt een besparing bij tussenwoningen (65 m3 gas), hoekhuizen (70 m3 gas), 2-onder-1-kapwoningen (80 m3 gas) en vrijstaande woningen (100 m3) per jaar. Op basis van deze cijfers is aangenomen dat de besparing bij appartementen 50 m3 gas per jaar is. Voor de totale besparing van Nederland zijn alle verschillende besparingen vermenigvuldigd met het aantal van de verschillende woningtypes. Dit resulteerde in een totale besparing van ongeveer 535 miljoen m3 gas voor heel Nederland, waardoor de Green Energy Day met 13,8 uur opschuift.

Volledig elektrische warmtepomp
Voor de verschuiving van de Green Energy Day bij volledig elektrische warmtepompen is gekeken naar het elektriciteit verbruik, de besparing van gas en de hoeveelheid extra hernieuwbare energie bij redelijk geïsoleerde huizen. Het verbruik van volledig elektrische warmtepompen varieert tussen woningtypes: tussenwoningen (3360 kWh), hoekwoningen (3750 kWh), 2-onder-1-kapwoningen (4100 kWh) en vrijstaande woningen (5180 kWh) volgens MilieuCentraal. Voor de energiebesparing is ook MilieuCentraal geraadpleegd. Hieruit blijkt dat de besparingen bij tussenwoningen (1080 m3 gas), hoekwoningen (1260 m3 gas), 2-onder-1-kapwoningen (1410 m3 gas) en vrijstaande woningen (1920 m3 gas) verschillen. Het totale verbruik en de totale besparing zijn berekend door het aantal van alle woningtypes te vermenigvuldigen met de besparingen en het verbruik. Dit geeft een totaal verbruik van ongeveer 20 miljard kWh per jaar en een totale besparing van ongeveer 6,8 miljard m3 gas per jaar. Verder levert de volledig elektrische warmtepomp ongeveer 50 miljard kWh per jaar. Dit maakt dat de Green Energy Day met 40,8 dagen opschuift.

Iedereen 10% van de kilometers de auto laten staan en de fietsen nemen.
Het totaal aantal afgelegde kilometer door personenauto’s in een jaar is 114,3 miljard (Bron: CBS 2022). Wanneer men 10 procent minder gaat rijden, verandert het aantal naar ongeveer 102,8 miljard kilometer. Deze besparing resulteert in een verschuiving naar achteren van de Green Energy Day met 21,3 uur.

Vloerisolatie
Om de verschuiving van de Green Energy Day te berekenen bij vloerisolatie, zijn de besparingen onderzocht. Volgens MilieuCentraal levert vloerisolatie een besparing bij tussenwoningen (80 m3 gas), hoekwoningen (130 m3 gas), 2-onder-1-kapwoningen (170m3 gas) en vrijstaande woningen (250 m33 gas) per jaar op. Naar aanleiding van deze cijfers is aangenomen dat de appartementen met vloerverwarming een besparing van 50 m3 gas hebben. Voor de totale besparing van Nederland zijn alle verschillende besparingen vermenigvuldigd met het aantal van de verschillende woningtypes, te vinden op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit resulteert in een totale besparing van ongeveer 1 miljard m3 gas per jaar na de installatie van vloerverwarming. Deze besparing maakt dat de Green Energy Day met 26,9 uur naar achteren verschuift.

Zonnepanelen
TKI Urban Energy heeft een document opgesteld over situaties met zonnepanelen. Op pagina vier staan verschillende scenario’s per categorie. Om in te schatten hoeveel de Green Energy Day naar achteren verschuift, gaan we uit van het scenario waarbij 80 procent van de woningen zonnepanelen op hun daken heeft. Dit komt neer op een oppervlakte van 435 km2 met een energiewinning van 65,3 TWh per jaar. Omdat dit op korter termijn niet goed te behalen valt, gaan we uit van minder energiewinning en rekenen we met een energiewinning van 50 TWh per jaar. In dat geval verschuift de Green Energy Day met 32,6 dagen naar achteren.

Dakisolatie
Om de verschuiving van de Green Energy Day te berekenen, is er gekeken naar de besparingen per huis met dakisolatie. De besparingen bij tussenwoningen (400 m3 gas), hoekwoningen (420 m3 gas), 2-onder-1-kapwoningen (440) en vrijstaande woningen (700 m3 gas) zijn gevonden bij MilieuCentraal. Op basis van deze besparingen is aangenomen dat een appartement een besparing van 300 m3 gas per jaar hebben. Om een zo realistisch mogelijke schatting te maken, is aangenomen dat vier appartementen onder één dak vallen. Tijdens het berekenen van de besparing van de appartementen is daarom gerekend met ¼ van de totale hoeveelheid.
De totale besparing met dakisolatie is ongeveer 2,5 miljard m3 gas per jaar. Dit maakt dat de Green Energy Day met 2,9 dagen opschuift.

Algemene cijfers over huizen in Nederland
Bij het maken van de berekeningen over de opschuiving van de Green Energy Day zijn de cijfers over de huizen gebruikt die te vinden waren op het CBS.

Totaal aantal huizen Nederland = 8.125.229 in 2023
2-onder-1-kapwoning = 707.902  in 2023
Vrijstaand = 1.048.853 in 2023
Hoekwoning = 1.024.770 in 2023
Tussenwoning = 2.374.914 in 2023
Onbekend type eengezinswoning = 3.350 in 2023
Eengezinswoning = 5.159.789 in 2023
Meergezinswoning = 2.965.440 in 2023 we rekenen dit getal voor appartementen.
Totaal aantal energie neutrale huizen in NL = 12.000 in 2020

Nederland bezit ongeveer 14,1 procent nog enkelglas. Een huis heeft aan glas.
2 van de drie woningen in Nederland zijn niet goed geïsoleerd (66,67%).
66,67 procent van het totaal aantal woningen (8.125.229) zijn 5.416.819 huizen die niet goed geïsoleerd zijn.

Wat is Green Energy Day?

Green Energy Day is de dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar wordt geproduceerd ‘op’ is. In 2024 valt die dag op 8 maart.
In 2050 hebben we er samen voor gezorgd dat Green Energy Day valt op de laatste dag van het jaar: 31 december.

Green Energy Day is een initiatief van
de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Ontvang onze nieuwsbrief
Thanks! Aanvraag succesvol verstuurd